Hukuk, iþ-ticaret, kamu yönetimi, mühendislik disiplinleri, yaþam bilimleri ve beþeri bilimlerde öncü Ýngilizce-Türkçe tercüme butiði
Adnan Býçaksýz
Kurucu ve Baþdilbilimci
Ýngilizce ve Türkçe dillerinde iþ dünyasýnýn ve kamu kurumlarýnýn tüm yazýlý/sözlü çeviri ihtiyaçlarýný yüksek kalite lisan hizmetlerimizle karþýlamak üzere yola çýktýk.
Hizmet üretim ve kalite sürecimizle, deðerli müþterilerimizin iþlerine artý deðer katmaya kendimizi adadýk.
Ýlkemiz "yüksek nitelik, dakiklik ve gizliliktir."
Ana Sayfa
7064601750